ข้อสอบSpeaking IELTS / เรียนSPEAKING สด กับอาจารย์

สมัครเรียน SPEAKING LIVE สด แบบตัวต่อตัว (รับเฉพาะนักเรียนRed Maple, IELTS7DAY และ IELTS-Firstเท่านั้น)

  1. ค่าใช้จ่าย ชั่วโมงละ 500-800บาท เลือกอาจารย์ไทยหรืออาจารย์Examinerต่างชาติได้
  2. เรียนผ่าน LINE VDO CALL ส่วนตัวกับอาจารย์ 
  3. วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง และเสริมสิ่งที่ผู้เรียนควรทราบก่อนไปสอบอย่างละเอียด

หมายเหตุ: จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อหาเวลาที่สะดวกตรงกันระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนนะคะ