คอร์สสด (Private:เดี่ยว/กลุ่มเล็ก กับอ.ไทย)

IELTS คลาสสด ครบ4ทักษะ กับอาจารย์ไทย (Thai-Canadian) แอดไลน์ LINE: ieltsfirst

IELTS ACADEMIC แบบ VIP สอนสดทั้ง4ทักษะ

เป็นคลาสส่วนตัวสำหรับผู้ที่รีบใช้คะแนน 6.0-6.5-7.0 ด่วน!!!

เรียนที่อาคาร WORK LOFT BTSศาลาแดง ประตู2 และ MRT Silom ประตู2

หรือที่ Q House ลุมพีนี MRTลุมพีนี หรือผ่านระบบ ZOOM

เพียงระบุวันเวลาเรียนที่ต้องการ จันทร์-เสาร์ 9:00น.-18:00น. (ขั้นต่ำครั้งละ3ชม.)

     ชั่วโมงละ 3,000บ. Private กลุ่มย่อย ให้จัดกลุ่มมาเอง  หรือ

     IELTS VIP6.0  12ชม. ราคา 18,000บ. 4ครั้ง

     IELTS VIP6.5  18ชม. ราคา 26,500บ. 6ครั้ง

     IELTS VIP7.0  27ชม. ราคา 39,900บ. 9ครั้ง

หมายเหตุ: ทางสถาบันฯจะรับรองผล เมื่อผู้เรียนสมัครเรียนพร้อมกับคอร์สออนไลน์กับ IELTS7DAY ด้วยเท่านั้น!